Terug naar school!

Op 11 mei was het zover, de school mocht weer open!
Met looproutes, pijlen en verschillende ingangen die gebruikt werden, was het even wennen op maandagochtend. Maar wat verliep het allemaal goed. Trots op jullie, leerlingen! En wat fijn om elkaar weer te kunnen zien in levende lijve.
En ook trots op onze ouders, dank voor uw geduld en begrip. We moesten het samen doen afgelopen tijd; aan de keukentafel en digitaal. Tenslotte ook compliment aan alle personeelsleden van onze school. Zij hebben er voor gezorgd dat het schoolwerk door kon gaan en dat de noodopvang draaiende bleef. Een nieuwe situatie waar iedereen zijn bijdrage aan heeft geleverd.