De Groeiling          

Onze school maakt deel uit van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs. De Groeiling vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in tien gemeenten in en rond Gouda. Dit in 23 scholen, waarin ongeveer 5.700 leerlingen en 560 medewerkers dagelijks werkzaam zijn. Het College van Bestuur van De Groeiling bestaat uit: de heer Jan Kees Meindersma en mevrouw drs. Els van Elderen. Het College van Bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt bij de werkzaamheden ondersteund door stafmedewerkers en een directiesecretaresse.

Organisatie & structuur

De organisatie heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De algemeen directeur, ondersteund door stafmedewerkers, geeft leiding aan de schooldirecteuren.

Elke school heeft een directeur die de teams op de scholen aanstuurt.

De Raad van toezicht, houdt toezicht op het College van Bestuur.

Raad van toezicht & staf

Raad van Toezicht

Vijf personen vormen samen de Raad van Toezicht van de stichting, zij hebben een toezichthoudende rol. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. B. Sepers (voorzitter, remuneratiecommissie)
 • Mw. A. Juli (lid)
 • Mw. E. Jonkergouw (lid, auditcommissie)
 • Dhr. F. de Jong (lid, auditcommissie)
 • Mw. M. Posthumus (lid, remuneratiecommissie)

Het dagelijks bestuur van De Groeiling is in handen van een College van Bestuur. Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur.

Samenstelling algemene directie en stafbureau:

 • de heer J.K. Meindersma – college van bestuur
 • mevrouw E. van Elderen – college van bestuur
 • Bestuurssecretariaat: Mieke Houdijk
 • Personeel en organisatie:
  – Bernadette van de Laak
  – John Kamp
 • ICT:
  – Trees Vos
 • Werving en selectie:
  – René van Ommeren – kernteam RTC Cella
  – Gabriëlle ter Maten
 • Inkoop:
  – Tom Streng
 • Controller:
  – Caroline Hoogeveen

Adres, telefoon en bereikbaarheid

De Groeiling, Postbus 95, 2800 AB Gouda

Bezoekadres:  Aalberseplein 5, 2805 EG Gouda

Het stafbureau van De Groeiling is dagelijks te bereiken van 08.30-17.00 uur.

http://www.degroeiling.nl