Speciale school voor basisonderwijs
Kinderen op basisscholen ontwikkelen zich veelal spontaan. Bij veel van onze
kinderen geldt dat niet voor alle aspecten van hun ontwikkeling. Het gaat niet
“vanzelf”. Als school zullen we planmatig moeten werken en speciale aandacht
moeten besteden aan de soms moeizaam verlopende ontwikkeling. Vandaar de
toevoeging “speciale school” voor basisonderwijs. Het speciale aan onze school zit in
het volgende:

 • werken met ontwikkelingsperspectieven
 • kleine groepen binnen twee arrangementen
 • specifieke leermiddelen passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 • een effectief, gestructureerd opvoedingsklimaat voor de leerlingen
 • handelings en opbrengstgericht werken met alle kinderen
 • speciale hulp binnen en buiten de groep voor een deel van de leerlingen
 • op maat gesneden aanbod van de leerstof in de stamgroep of niveaugroep
 • een deskundig en hardwerkend team
 • ondersteuning en begeleiding van deskundigen: een orthopedagoge, een maatschappelijk werkende, een logopediste, fysiotherapeut, gedragsspecialist en kindertherapie

De doelstellingen van De IJsvogel
Naast de ontwikkeling van het denken (de verstandelijke ontwikkeling) hechten wij er
ook veel waarde aan dat uw kind:

 • zich veilig voelt op onze school en er met plezier naar toe gaat. In een dergelijke situatie kan het kind groeien
 • al spelend en werkend leert zijn/haar gevoelens te uiten (de emotionele ontwikkeling)
 • zich leert bewegen (de motorische ontwikkeling)
 • gemeenschapsgevoel ontwikkelt (sociale ontwikkeling) samenspelen, samen praten in de kring, samenwerken, rekening houden met elkaar, oog hebben voor elkaars vreugde en verdriet, samenhang zien tussen de mensen en de wereld om hen heen,onrechtvaardigheden en onvolkomenheden leren bestrijden
 • werkt met zijn/haar zintuigen (zintuiglijke ontwikkeling)

Wij vinden het ook van groot belang dat uw kind zelfstandig leert worden, niet alleen
zelfstandigheid leert in het uitvoeren van taken, maar ook leert zelf conflicten op te
lossen, verantwoording leert te dragen voor en kritisch te staan tegenover het eigen
handelen.