De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat thans uit 6 leden, drie ouders en drie teamleden:

  • Ilenny van den Heuvel (personeel)
  • Corrie Vink (personeel)
  • Justin Pieters (personeel)
  • Ingrid Vereyken (ouder)
  • Monica Zonneveld (ouder)
  • Judith van Steensel (ouder)

De M.R. kan het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd adviezen geven, meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken op, rond en in de school. De rechten en plichten van de M.R. zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Stichting De Groeiling, waar onze school onder valt, kent ook een eigen Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad, de zogenaamde G.M.R. Hier vindt u de uitleg over de taken van de G.M.R.