De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat thans uit 6 leden, drie ouders en drie teamleden:

  • Daphne Loendersloot (personeel)
  • Steve Pottuijt (personeel)
  • Esther van den Berg (personeel)
  • Tamara van Gessel (ouder)
  • Lisette Terlouw – Dekker (ouder)
  • Gabi Sleutels (voorzitter / ouder)

De M.R. kan het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd adviezen geven, meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken op, rond en in de school. De rechten en plichten van de M.R. zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Stichting De Groeiling, waar onze school onder valt, kent ook een eigen Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad, de zogenaamde G.M.R. Hier vindt u de uitleg over de taken van de G.M.R.