Voor alle groepen gelden de volgende schooltijden.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

Woensdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

De pauzetijden zijn, afhankelijk van de groep, als volgt
Kleine pauze

10.15 uur tot 10.30 uur afdeling Oostvogel groep 3 t/m 7

10.30 uur tot 10.45 uur afdeling Vuurvogel en groep 8 afdeling Oostvogel

Grote pauze

12.00 uur tot 12.30 uur afdeling Oostvogel groep 3 t/m 7 (daarna eten in de groep)

12.30 uur tot 13.00 uur afdeling Vuurvogel en groep 8 afdeling Oostvogel (eerst eten in de groep)

Groep 1-2 heeft op een afwijkende tijd pauze.

De deur gaat om 08.15 uur open. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 t/m 8 is er de mogelijkheid om de kinderen naar de klas te brengen. Om 08.30 uur start de les.

Als u uw kind door een ander laat ophalen dan gebruikelijk, wilt u dit dan even melden. Wij geven uw kind niet, aan voor ons onbekende personen, mee.