Op deze pagina vindt u de schoolgids van De Oostvogel. De schoolgids bestaat uit twee delen:

  • Schoolgids deel 1 2017- 2018, met daarin algemene informatie over het reilen en zeilen op school en wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Verder staat hierin onze visie op (passend) onderwijs, wordt de organisatie van de school beschreven en welke zorg er wordt geboden en door wie.
  • Schoolgids deel 2 2017-2018 bevat een beschrijving van de meer praktische zaken voor dit schooljaar, zoals de jaarplanning van vakanties en activiteiten, school- en pauzetijden, afspraken over verlof en ziekmeldingen, allerlei namen en adressen, vertrouwenspersoon en schoolmaatschappelijk werk.