Meer nog dan in het basisonderwijs is het van belang, dat er een goed contact is tussen de ouders en de leerkracht. De opvoeding en de ontwikkeling verlopen nu eenmaal niet “vanzelf”. Goed overleg en goede afstemming zijn dan ook een vereiste.

We stellen het dan ook heel erg op prijs contact met u te onderhouden. Natuurlijk is het initiatief tot contact niet alleen aan ons. Wij vinden het prettig als u van tijd tot tijd informeert naar het functioneren van uw kind. Neemt u daarvoor gerust contact op met de groepsleerkracht.

Telefonisch contact komt het beste uit na 15.00 uur. Tussen de middag vragen we aan de ouders om liever niet te bellen. Veel leerkrachten hebben dan nog andere taken of werken nog wat extra met kinderen. Daardoor is hun pauze zeer beperkt. U kunt de leerkrachten ook via e-mail op school bereiken. De e-mail adressen waarop leerkrachten op school te bereiken zijn, worden aan de ouders doorgegeven.

Lees meer: