De Oostvogel is een school voor speciaal basisonderwijs binnen Stichting De Groeiling. Het uitgangspunt van de school is: ‘Je bent welkom zoals je bent!’ Kernwaarden die daarbij horen, zijn: respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, dynamiek en enthousiasme. De kinderen mogen zijn wie ze zijn en worden gewaardeerd als individu. De school houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het kind en van de omgeving.

De school telt ongeveer 130 leerlingen. Dat aantal wisselt sterk, afhankelijk van de in- en uitstroom gedurende het schooljaar. Tien groepen leerlingen leren en spelen in een mooi en groot gebouw in Gouda-Goverwelle. Binnen het gebouw zijn veel aanvullende mogelijkheden om de leerlingen extra te begeleiden en te ondersteunen. De school vervult ook een wijkfunctie en biedt spelmogelijkheden en ruimte aan de directe omgeving.