De Oostvogel is een school voor speciaal basisonderwijs binnen Stichting De Groeiling. Het uitgangspunt van de school is: ‘Je bent welkom zoals je bent!’ Kernwaarden die daarbij horen, zijn: respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, dynamiek en enthousiasme. De kinderen mogen zijn wie ze zijn en worden gewaardeerd als individu. De school houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het kind en van de omgeving.

De school telt ongeveer 100 leerlingen. Dat aantal wisselt sterk, afhankelijk van de in- en uitstroom gedurende het schooljaar. Er zijn zeven groepen leerlingen, 6 groepen IJsvogel (regulier SBO) en 1 groep Vuurvogel (hoogbegaafden SBO).